Kāzu ielūgumi

Ciemiņus parasti uzaicina uz kāzu svinībām ar īpašu kāzu ielūgumu. Ielūgumus var izdomāt pats un pasūtīt tipogrāfijā, tos var uzrakstīt ar roku vai arī veikalā nopirkt gatavu ielūgumu,kurā tikai jāieraksta nepieciešamā informācija.

Rakstisku ielūgumu sūta vismaz tādos gadījumos, kad paredzētas lielas kāzas un par godu tām tiek rīkots mielasts vai svinīga pieņemšana. Ja visi viesi ir aicināti uz baznīcu, bet tikai viena daļa no tiem uz svētku mielastu, nepieciešami divu veidu ielūgumi. Kāzu ielūgumu nosūta trīs četras nedēļas pirms kāzu svinībām. Parasti izsūta speciāli iespiestus vai mākslinieciski noformētus ielūgumus. Sākumā raksta ielūdzamās personas vārdu, uzvārdu, tad ielūguma tekstu un beigās
labajā pusē - jaunlaulāto vārdus un uzvārd

Cien. Daiga Silāre!
Laipni lūdzam Jūs piedalīties mūsu laulības
reģistrācijā un kāzu svinībās 1994. gada 10. maijā
pulksten 19.00 kultūras nama "Rītausma" telpās
Ventas ielā 4.

Sandra Ose, Dainis Zemgals

Ja ielūgumi iespiesti tipogrāfijā, tad viesu vārdus un uzvārdus ieraksta paši jaunlaulātie. Parasti ielūgumus nosūta jaulaulātie vai viņu vecāki. Katram viesim sūta savu ielūgumu, izņemot ģimenes cilvēkus. Ielūgumi jāliek aploksnē. Pēc ielūguma saņemšanas pieklājas atbildēt un pateikties par uzaicinājumu, kā arī pateikt par savu ierašanos vai neierašanos kāzās. Ja nav iespējams ierasties, tad vajadzētu pamatot neierašanās iemeslu un kāzu dienā nosūtīt telegrammu ar laimes vēlējumiem.

Ja viesis tiek aicināts tikai uz baznīcu vai zaksu, nav jālūdz atbilde.

Ja viesi ielūdz uz svētku mielastu, var lūgt arī atbildi. Šis lūgums jānorāda labā apakšējā stūrī - L.A. (Lūdzu atbildēt!). Turpat blakus jāuzraksta telefons vai adrese, uz kurieni sūtīt atbildi, kā arī datums, līdz kuram tiek gaidītas atbildes par piedalīšanos pasākumā.

Tiem, kuri tiek aicināti ne vien uz baznīcu, bet arī uz mielastu, ielūgums atšķiras tikai ar to, ka klāt pieraksta frāzi: "Pēc tam laipni lūdzam uz kāzu mielastu mājās."

Ja kāzas rīko ne visai zināmā vietā, ielūgumam japievieno paskaidrojums, kā to atrast, plāns un norādījumi, ar kādu transporta līdzekli uz turieni nokļūt.

Sirka Lasila "Jaunā zelta uzvedības grāmata"


Galvenā | Rakstīt e-pastu | Reklāma sait Perepoloh.lv
Fotogrāfijas, kas atrodas lapā, ir aizsargātas ar Latvijas Republikas Autortiesību likumu; Bez autora rakstiskas atļaujas nedrīkst izmantot lapā redzamās fotogrāfijas reklāmā, parpublicēt avīzēs, zurnālos un citos masu mēdijos; Bez autora rakstiskas atļaujas aizliegta jebkādu materiālu izmantošana komercnolūkos. ©2006 Perepoloh.lv®. All Rights Reserved.

 
xxx